de bever

 

profiel

De Bever Architecten is een innovatief, toekomstgericht architectenbureau.
Gespecialiseerd in het beantwoorden van complexe ruimtelijke vraagstukken en bouwopgaven.
Binnenstedelijke herontwikkeling en vraagstukken die een hoog specialisme vereisen, vormen de portfolio. 

Met oog voor de ambitie van onze opdrachtgevers en een duurzame leefomgeving ondersteunen wij opdrachtgevers.
Vanuit onze expertise en ervaring denken wij in de initiatieffase mee over de verschillende mogelijkheden van het project.
Vervolgens kunnen wij het gehele traject tot en met de oplevering begeleiden. 

We hechten veel waarde aan een prettige leefomgeving voor gebruikers en bezoekers.
En streven naar low-tech alswel innovatieve, duurzame high-tech oplossingen met een lange levensduur.
We hanteren een brede aanpak die alle fasen, van eerste idee tot het uiteindelijke gebruik van het gebouw, beslaan.

www, 20269_03 - kopie3.jpg

filosofie

Complexe eenvoud

Wij zijn van mening dat een goede kwaliteit van leefomgeving bijdraagt aan een beter leven van de gebruikers. Het realiseren van tijdloze architectuur, goede integratie van een gebouw in haar omgeving en kwaliteit van binnenruimten vormen bij ontwerpopgaven hiertoe onze focus. 

Onze voorkeur gaat er naar uit om werken in hun verschijningsvorm eenduidig te houden. Tegelijkertijd creëren we veelvuldig complexe architectonische ruimten en ontwerpoplossingen. Eén en ander passend bij de opgave en het ambitieniveau en wensen van onze opdrachtgevers. 

www,groen - kopie.jpg

team

Het team van de Bever Architecten bestaat uit architecten en bouwkundigen.
Directie; Stefan de Bever sinds 2000 en Heleen van Heel sinds 2007.

Ir. Stefan de Bever
Studeerde architectuur aan de Technische Universiteit Delft en aan het Pratt Institute, School of Architecture in New York.
Praktijkervaring bij architectenbureau's in Amsterdam en New York.
Docent bij de faculteit, Industrial Design, TU Eindhoven.

Ir. Heleen van Heel
Studeerde  architectuur aan de Technische Universiteit Delft en aan de Polytechnico Milano.
Praktijkervaring bij architectenbureau's in New York en Amsterdam.
Docent bij de faculteiten architectuur, TU Delft en Industrial Design, TU Eindhoven.

 

1550a, herten.jpg

vacatures

Creatieve initiatiefrijke stagiair

Periode 3 tot 6 maanden Universitaire of HBO opleiding

Heleen van Heel info@debeverarchitecten.nl

www,groen - kopie (2) - kopie - kopie.jpg

toekomst

Gebouw wordt slimme huid
In de komende honderd jaar zal het verschil tussen een statische ruimte, zoals we die nu kennen, en een virtuele ruimte vervagen. De gebouwen bestaan over honderd jaar uit intelligente huiden waarin installaties, techniek en functies van het gebouw verwerkt zijn. De vormgeving is niet meer star, ruimten hebben geen vaste dimensies meer, maar bewegen mee in optimale vormen voor het gebruik dat er zich in afspeelt. Het bolt uit of rekt mee bij bijvoorbeeld gezingsuitbreiding. De huiden van gebouwen zorgen voor het perfecte binnenklimaat. De temperatuur, de luchtvochtigheid, het licht, alles wat met comfort te maken heeft, beweegt mee en past zich aan de specifieke activiteiten en wensen van de gebruikers aan, de huid kan zelfs invloed hebben op de gemoedstoestand.

Het is denkbaar dat winterdepressie minder kans krijgt omdat de huid dat aanvoelt en daarop reageert door meer daglicht door te laten. Onze eigen huid attendeert ons nu voortdurend op wat er om ons heen gebeurt. Die perfectie van ons lichaam zien we steeds meer in de architectuur.

Wonen en werken functioneren in de verre toekomst in één ruimte, binnen één huid. Iedereen heeft straks zijn eigen bedrijf. Hiërarchie vervaagt, ieder heeft zijn verantwoordelijkheid. Samenwerken doen we virtueel, privé treffen we elkaar ook virtueel en dat zal net zo veel emotionele waarde krijgen als dat we elkaar in persoon ontmoeten. Verder zijn de gebouwen zelfvoorzienend waardoor ze op plaatsen kunnen functioneren waar voorheen nog niemand kon wonen en werken zoals in open zeeën en oceanen, woestijnen en andere extreme gebieden waar nu nog weinig mensen kunnen vertoeven. Zelfs in de lucht en wellicht ook op de maan wonen en werken we. Waar traditionele steden vaak nog op vruchtbare grond zijn gebouwd, gaan we in de toekomst steeds slimmer om met de aarde. Er komt een natuurlijker evenwicht tussen de oer natuur en de kunstmatige virtuele wereld. We gaan onze intelligentie anders inzetten. We breken minder in op de natuur dan we nu doen.

We creëren zulke intelligente nederzettingen dat er veel meer ruimte overblijft voor de oer natuur en de vele diersoorten. Het verschil tussen mens en dier wordt daarmee alleen maar groter.

www, 20269_04_kopie.jpg

downloads

Expertise
Bim
Bim woordenboek; TNO. Versie;
Tweede druk, juli 2010
Breaam-nl
Keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten.
Beoordelingsrichtlijn. 
Versie; 1.01, september 2014

 

Informatie
1 de bever architecten
Dutch design, architecture and urbanism
2 de bever architecten
The architecture of urban design

4e generatie
Architecten Stefan de Bever en Heleen van Heel, 2000-
3e generatie
Architecten Leo en Loed de Bever, 1965-2000
2e generatie
Architect Cees de Bever, 1933-1965
1e generatie
Architect Louis Kooken, 1898-1933

De Nieuwe Regeling 2011
Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur. DNR 2011.
Versie; gewijzigde druk, juli 2013
Standaardtaakbeschrijving DNR-STB 2014
Toelichting en takenoverzicht.
Versie; eerste druk, 2014

www,groen.jpg