bia medisch centrum

 

opdrachtgever: Brinvast bv, Uden
locatie: Sint Oedenrode
realisatie: 2013 (ontwerp)
functie: medisch centrum, totaal 2.900m²

Deze kliniek is bestemd voor het diagnosticeren, het behandelen en controleren van patiënten met de meest uiteenlopende borstaandoeningen waarbij het accent ligt op het onderdeel borstkanker. De patiënte met borstkanker bevindt zich in de bloei van het leven wanneer de diagnose gesteld wordt. Ze is dan uiterst kwetsbaar, mede door de ernst van de ziekte maar ook vanwege de psychosociale consequenties ervan. Het eerste contact met de kliniek moet vertrouwen opwekken, zowel qua professionaliteit als architectuur.

Tegen de achtergrond van ontwikkelingen rond healing environment, evidence based design en integrale beoordelingscriteria is sprake van toenemende aandacht voor belevingsgebonden aspecten van zorggebouwen. Het gebouw straalt daarom warmte, patiëntvriendelijkheid en een geruststellende ambiance uit waar patiënt, familie, personeel en specialisten zich welkom voelen. De functionaliteit gaat daarbij hand in hand met de originaliteit van het ontwerp zonder de vigerende maatstaven binnen de ziekenhuisbouw te frustreren. Dit uit zich onder andere in een duidelijke lay-out, heldere routing en bewegwijzering, doordachte toepassing van licht, kleur en ruimte, een passende buitenomgeving en een niet geïnstitutionaliseerde afwerking.

architectuurHeleen van Heel