faculteit tn & ee

 

opdrachtgever: Technische Universiteit Eindhoven
locatie: Eindhoven
realisatie: ontwerpt 2011
programma: faculteitsgebouw technische natuurkunde en electrical engineering, totaal 23.300m²

De TU/e plant een nieuwe huisvesting voor de faculteiten Technische Natuurkunde (TN) en Electrical Engineering (EE). De opdracht is een duurzaam flexibel gebouw dat zich nadrukkelijk voegt naar het stedenbouwkundige plan en de architectuur van de eerste en tweede fase van de hand van S.J. van Embden.
De campus kenmerkt zich door een zorgvuldige inpassing van gebouwen in het landschap van de rivier de Dommel. De gebouwvolumes nemen de vorm aan van schijven en hallen, alzijdig bekleed met vliesgevels, met veel aandacht voor de entree, trappen, plint, groen en landschap. Een belangrijke rol is weggelegd voor het constructieve stramien dat architectonisch gearticuleerd wordt.

Het netto functioneel programma van 15.000m² bestaat voornamelijk uit kantoorcellen, lichte laboratoria en zware laboratoria die als appendix los van het hoofdgebouw komt te staan. Het gebouw bestaat uit 2 langwerpige volumes die tegen elkaar aangeschoven zijn. In de verdikking ontstaat een logische plek voor een centraal atrium met gedeelde functies. 
De wens van de opdrachtgever om een ‘gebouw als stad’ te realiseren is aangegrepen om een bijzondere organisatiestructuur te ontwerpen. Een zestal informele trappenhuizen maakt een flexibele inrichting van de verschillende onderwijsgroepen mogelijk. De trappenhuizen zijn kleine atriums waar smalle diagonale trappen (letterlijk) contact tussen gebruikers uitlokken en de afstanden tussen groepen klein houden. Zo ontstaat een informele infrastructuur die uitnodigt tot kennisuitwisseling.

Een goed stramien, lichte bouwdelen en een slimme installatiestructuur maken de gebouwstructuur flexibel. Dit draagt bij aan de hoge duurzaamheidambitie van het gebouw. Door het gebouw compact te houden wordt het energieverlies geminimaliseerd.