boulevard airport

 

opdrachtgever: Eindhoven Airport N.V.
locatie: Eindhoven
realisatie: 2017-2018
programma: 20.000m2 inrichting openbare ruimte
i.s.m.: mtd landschapsarchitecten, har hollands lichtarchitect, tauw
www.eindhovenairport.nl

De ontwikkeling van de plannen betreft Eindhoven Airport resulteren in een upgrade van het buitengebied. Op de huidige parkeerplaats P1 komt een zogenoemd ‘Multi Purpose Building’, waar verschillende diensten en faciliteiten worden gecombineerd. Een OV terminal op de begane grond, Kiss & Ride en parkeren op de verdiepingen daarboven en aan de terminal zijde horeca en retail functies. De vormgeving van het gebouw sluit aan op de architectuur van de huidige terminal en het hotel. 

Een wandelboulevard verbindt straks de parkeerterreinen P3, P4 en P5 met het verblijfsgebied direct voor de luchthaventerminal. Ook de gasten van de omliggende bedrijfsterreinen en overige bezoekers kunnen via de wandelboulevard de luchthaventerminal bereiken. De natuurlijke omgeving wordt waar mogelijk doorgetrokken in het verblijfsgebied en de wandelboulevard waardoor deze ‘groen’ worden; geheel in lijn met de duurzame gedachte en profilering van de Brainport-regio en Eindhoven Airport. Bij het ontwerp zijn de uitgangspunten snel, sfeer, leefbaar, veilig en groen als uitgangspunten gehanteerd.