wealthland

 

opdrachtgever: College bouw zorginstellingen
locatie: Markermeer
realisatie: 2008
programma: zorglandschap 2025, stad voor 160.000 inwoners

In het Markermeer, ten noordoosten van Amsterdam, is een nieuwe stad gebouwd op de grens van land en water, waar de gezonde natuurlijke kwaliteiten optimaal zijn. Alle zorginstellingen zijn geconcentreerd op een as, waarbij een efficiënt systeem van gezondheidszorg gestalte krijgt. De verschillende zorggebouwen vormen en beïnvloeden het landschap dat beweging en welzijn stimuleert. Dit landschap loopt door de stad als een ruggengraat waar de andere stedelijke faciliteiten en woon- en werkruimtes zich aan de randen bevinden. De stad herbergt niet alleen de nodige zorg benodigdheden voor de toekomst, maar is een gezonde stad in zichzelf.

Klimaatveranderingen vragen om een aantal interventies. Door het snijden van kanalen door de stad neemt het oppervlakte aan oppervlaktewater toe en zal de verdeling van neerslagwater makkelijker worden. Ook een plotselinge stijging van het waterniveau kan beter worden opgevangen. De uiterwaarden voor de waterberging zijn beplant met bos. Op deze manier wordt een gezonde productie van zuurstof en hout gegarandeerd. De zorg-as is gelegen op de grens van het nieuwe land en het water. De toevoer van koele lucht over het water en de kwaliteiten van de groene omgeving komen op deze plek samen.

Intelligente bouwsystemen moeten bijdragen aan een gezonde stad. Het gebruik van alternatieve energiebronnen, zoals wind-, zonne- en waterenergie, opslag van warmte in de diepste aardlagen, opslag van neerslagwater en vermindering van CO2-uitstoot zijn daarbij sleutelwoorden. Gezondheidszorg is getransformeerd van een reactief naar een preventief systeem op basis van een gezonde samenleving.

stedenbouwHeleen van Heel