warmtehub

 

opdrachtgever: Warmtebedrijf Rotterdam
locatie: AVR terrein, Rotterdam
realisatie: 2012 (ontwerp prijsvraag)
programma: Warmtehub, speelplaats

Door het Warmtebedrijf Rotterdam is er voor gekozen een warmtehub te plaatsen aan de Brielselaan. Het gebouw krijgt een plek op het terrein van het voormalige afvalverwerkingsbedrijf AVR. Deze locatie, op de kade van de Maashaven, vormt het beginpunt van een aantrekkelijke nieuwe route langs het havenbassin. De komende jaren zal het havenbassin worden getransformeerd tot een levendige en hippe buurt. Het gebied vormt een belangrijk onderdeel van de duurzame herinrichting van de openbare ruimte van de stad.

Stedenbouwkundige verankering
Omwille van de stedenbouwkundige verankering hebben wij ervoor gekozen om naast een omhullende plastische gevel tevens een openbaar verhoogd terras te realiseren. Dit openbaar terras is gesitueerd aan de havenzijde en bestaat uit een verhoogd plein met daarop zit- en speelelementen van waaruit iedereen de nieuwe ontwikkelingen in de Maashaven kan volgen. Een natuurlijk rust-, kijk- en ontmoetingspunt.

Het terrein en het object  zijn in de avond op een gepaste wijze aangelicht door een lichtmast. Hierdoor wordt het gebruik van de plek vergroot en de veiligheid verhoogd. Indien gewenst is het mogelijk de trappen afsluitbaar te maken.

De gevel
De gevel van de warmtehub is opgevat als een alzijdige huid. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen de gevelvlakken aan de stad-, de haven-, en de fabriekzijde. De huid is opgebouwd uit stalen damwand-profielen die eenvoudig gemonteerd kunnen worden. Uitgangspunt is om gerecyclede damwanden toe te passen, die uit zichzelf constructief stijf zijn. Deze stijfheid wordt verder versterkt door een ringbalk achter de damwanden.

De huid staat op een plint van Legio-blocken. Dit zijn beton blokken die ontwikkeld zijn met het idee rest- en sloopmateriaal nuttig her te gebruiken, waardoor een zeer milieuvriendelijk product is ontstaan.

De kleurcombinatie signaal rood, roest bruin en beton grijs geven het object een stevig en robuust karakter. Het symboliseert het dynamische karakter van het industriële gebied en de activiteiten in de haven. Het sluit tevens aan op de bebouwing van de oude baksteen architectuur van de historische (woon)wijk Charlois.

De plasticiteit van de gekartelde gevel worden door lichtinval op verschillende manieren ervaren. De huid maakt het object enigszins schaalloos. Van grote afstand is de structuur van het geheel het beste waarneembaar en vormt hiermee een baken, een beginpunt in de stedelijke ontwikkeling van de Maashaven. De gehele opbouw van de gevel versterkt het visuele amorfe karakter van het object.