ddw 2014

 

opdrachtgever: Dutch Design Week 2014, g/oud
locatie: Stadhuisplein 1, Eindhoven
expositie: 2014
verslag Dutch Design Week 2014

Heleen van Heel vormt samen met Stefan de Bever de directie van het ruim 120 jarige familiebedrijf de bever architecten bv. Na een internationale en nationale carrière hebben zij het bedrijf een nieuwe dimensie gegeven. Ze staan open voor technologische ontwikkelingen en nieuwe inzichten op het gebied van duurzaamheid en vormgeving.
Daarnaast hebben zij sinds 2013 bever architecten eindhoven opgericht om bijzondere projecten vorm te geven. Locatie specifieke workshops en onderzoek met studenten vormen de basis voor de ontwerpen. De projecten dragen bij aan hedendaagse en toekomst gerichte vraagstukken. Toekomstige veranderingen in gebruik, techniek en samenleving worden geanalyseerd en verwerkt in slimme structuren die de onderleggers worden voor de projecten.

Project o; lang zullen zij leven
De plattegrond van Eindhoven vormt de basis voor een 3d infographic over de woonwensen van ouderen. Passenten van alle leeftijd worden uitgenodigd hun woonwensen van de oude dag duidelijk te maken d.m.v. 3 stickers (rood, groen, grijs) te plakken op 3 vlaggetjes (goud, wit en zwart). De vlaggetjes met stickers mogen daarna in de plattegrond geplaatst worden.

Plattegrond van Eindhoven, waarbij verschillende kleuren de wijken, de parken, de wegen, het spoor en het water aangegeven. De wegen liggen verdiept, het groen verhoogd.

Vlaggetjes;
Goud = favoriete keuze
Wit = neutrale keuze
Zwart = minst favoriete keuze
Op de vlaggetjes wordt met een blauw of roze stikker aangegeven of de participant een vrouw of een man is. De vlaggetjes hebben verschillende lengten corresponderend met 5 leeftijdsgroepen.
10 tot 30 jarigen, 12 cm lang
30 tot 50 jarigen, 16 cm lang
50 tot 70 jarigen, 20 cm lang
70 tot 90 jarigen, 24 cm lang
Vanaf 90 tot……....., 28 cm lang

Keuzen woonwensen;
Rood = dichtbij familie en vrienden
Groen = in het groen en rustig
Grijs = dicht in de buurt van voorzieningen

Verslag;
Voor elke woonwens zijn vooraf 300 vlaggetjes gemaakt, in totaal 900 stuks. We hebben
voorbereiding getroffen voor 1500 vlaggetjes en kunnen uitbreiden tot 3000.
Elke participant heeft 3 vlaggetjes ter beschikking. Wij hopen ongeveer 500 mensen tot maximaal 1000 mensen mee te laten doen aan het onderzoek.
Op de eerste dag blijkt dat de leeftijdsgroepen 50 tot 70jarige en 70 tot 90jarige veel aanwezig zijn. Al vanaf de eerste zondag hebben we extra vlaggetjes gemaakt voor deze leeftijdsgroepen. De leeftijdsgroep 30 tot 50jarige is het minst aanwezig.
Het wordt duidelijk dat ongeacht leeftijdsgroepen en geslacht er een duidelijke voorkeur is voor het wonen in het centrum en in en rondom de parken van Eindhoven.

Foto eerste dag, goed te zien dat het centrum en de parken de voorkeur hebben.

Ter plaatsen worden meer vlaggetjes gemaakt voor 50 t/m 90 jarigen participanten.

Na 5 dagen workshop
Er komt geen verschillend beeld naar voren tussen manen en vrouwen. Koppels die meedoen hebben vaak dezelfde voorkeuren.

Koppels tussen de 50 tot 90 (2 categorieën) kiezen praktisch, dichtbij voorzieningen en in het centrum heeft duidelijk de voorkeur. Dichtbij familie en vrienden vinden ze over het algemeen niet nodig, een veel gehoorde reactie is; die komen toch wel langs, we Skype veel, wij gaan zelf bij hun op bezoek. Ze zijn nog erg fit en vitaal.

Leeftijdsgroep vanaf 90 heeft wel een voorkeur om dicht bij vrienden en familie te wonen, maar ook zij willen graag dicht bij voorzieningen wonen en in het centrum.

Er doen weinig 30 tot 50 jarigen mee aan het onderzoek en/of ze komen niet naar de g/oud (de overkoepelende tentoonstelling waar project o onderdeel vanuit maakt).

10 tot 30 jarig komen wel, veel studenten en/of kinderen die mee komen met opa’s en oma’s en af en toe ouders (heel vaak moeders). De groep studenten neemt de tijd om over de vraag na te denken, ze proberen zich te verplaatsen in de toekomst en kiezen vaak voor het wonen in het groen (lekker rustig) en daarna voor vrienden en familie.

Kinderen tot 10 jaar zijn heel gevoelig voor de vraagstelling en kiezen impulsief voor het meest aantrekkelijke aanbod wat op dat moment het beste past bij hun behoefte bv; naar de bioscoop gaan (voorzieningen) in het groen (dierentuin) wonen; pas als ze erachter komen dat ze dan niet bij papa en mama wonen kiezen ze wel weer voor familie en vrienden.

Ook opmerkelijk is dat kinderen wel de woonwijken aanwijzen om in te wonen, ze willen vaak blijven wonen waar ze nu al wonen.

Conclusie
In de maquette is na een paar dagen te zien dat mensen ook gaan kiezen voor de wijken en niet alleen voor het centrum en de parken. Een voorzichtige conclusie is dat het te druk is / wordt in het centrum en de parken, een bijkomende vraag van mij aan de deelnemers is; Wanneer wil je niet meer in het centrum en/of de parken wonen? Als je 3 hoog moet wonen, 4 hoog? enz. dit is niet duidelijk geworden in de maquette.

De hele jonge en hele oude groep deelnemers hebben overeenkomende woonwensen. Zij willen graag dicht bij familie en vrienden wonen.

De middengroep van 30 jaar tot 50 jaar is niet bezig met de vraagstelling, ze komen weinig naar dit deel van de DDW 2014. Schijnbaar geen aantrekkelijk onderwerp.

Studenten (de groep tot 30 jaar) nemen de vraag juist heel serieus en kiezen veel voor wonen in het groen.

De grootste groep deelnemers zijn de categorieën 50-70 en 70-90. Deze mensen zijn nog erg fit, hebben redelijk veel tijd en bestedingsruimte. Het is een specifieke groep die geïnteresseerd is in de DDW en kunnen daardoor waarschijnlijk niet als representatief worden gezien voor de gehele groep 50 tot 90 jarigen. Opvallend is dat de keuze voor dichtbij vrienden en familie wonen het minst favoriet is.

belleluxi©Heleen van Heel