kunstroute zwolle

 

opdrachtgever: gemeente Zwolle
locatie: Zwolle
ontwerp: 2014 (ontwerp prijsvraag)

Door de gemeente Zwolle is de uitgeschreven prijsvraag voor een kunstroute de kans om het stationgebied te verbinden met de historische binnenstad. De kunstroute moet mensen van buiten een hartelijk en cultureel welkom heten. Op een subtiele manier is deze route een inleiding naar de rijke historie van Zwolle.

Visie kunstroute
Gedurende de analyse van het gebied vanaf het station tot aan de historische binnenstad is het idee ontstaan om een route te maken gemarkeerd door 6 bastions, uitgevoerd met een spiegelend oppervlak. De bastions geven routing van en naar de historische binnenstad en het station. De thema’s tijd en oriëntatie zijn hierin goed te realiseren.

Het thema ‘stroom’ wordt in de vorm van lichtpuntjes de verbindende factor tussen de reizigerstunnel en de looproute vanaf het stationsplein. Deze lichtjes zullen qua vormgeving verwant zijn aan de bastions en in een min of meer willekeurig patroon vanuit de reizigertunnel langs de buitenroute zichtbaar zijn. Ook deze lichtpuntjes zullen met een spiegeld oppervlak worden afgewerkt zodat ze overdag hetzelfde effect hebben als de bastions.

Bastions
De bastions verbinden de esthetiek van het verleden met de nieuwste technieken van het heden. De 6 bastions zijn gelokaliseerd vanaf het stationsplein, stastionweg en in, langs de oude gracht.

De vormgeving van de bastions zijn een resultante van een onderzoek naar plasticiteit en verbinding in de openbare ruimte. Waarbij het reliëf, de schaal en de gelaagdheid belangrijke aspecten zijn. Het is een spel van buigen en positioneren van het materiaal, waardoor een samenhangende structuur ontstaat die keer op keer verwijst naar de oude bastions ook al zijn ze allemaal net een beetje anders vormgegeven. De oude historische bastions waren zwaar en van steen. De nieuwe bastions zijn een lichte versie, opbouwt uit aluminium frames, hoogglans spiegelend gespoten.

Thema oriëntatie
De bastions geven richting aan passanten en fungeren als markering.

Thema tijd
De bastions zijn een verwijzing naar de historische bastions en fungeren als verbindingspunten, schakelpunten tussen het heden en het verleden. Het symbool van de bescherming (een bastion) van de oude Hanzestad, maakt de relatie tussen oud en nieuw in de vorm van nieuwe bastions relevant.

Lichtpuntjes
De route wordt met lichtjes in een nader te bepalen patroon aangeduid zodat zowel overdag als in de nacht de route zichtbaar is. In de reizigerstunnel zal het patroon op de wanden en op het plafond worden aangebracht. Hierbij zal rekening worden gehad met de reeds bestaande verlichting en routing aanduidingen van ProRail. De definitieve vormgeving wordt afgestemd op het ontwerp van de ‘nieuwe’tunnel.

Thema stroom
De lichtpuntjes verbinden de buitenroute met de binnenroute in de reizigerstunnel en zorgen er voor dat de beeldtaal herkenbaar is. De lichtpuntjes kunnen worden opgevat als waterdruppels, een verwijzing naar de beschermde factor van het water uit de gracht. De natte gracht uit de 17de eeuw is nooit los te zien geweest van de vestigingsmuur met bastions. De lichtpuntjes nu, spiegeld en reflecterend zoals water zijn daardoor op een vanzelfsprekende wijze verbonden met de nieuwe bastions.

belleluxi©Heleen van Heel