parkeergarage

 

opdrachtgever: Catharina Ziekenhuis Eindhoven
locatie: Eindhoven
realisatie: 2006
fotografie: o.a. Arthur Bagen, Eindhoven
www.catharina-ziekenhuis.nl

De plannen voor het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven werden gemaakt aan het eind van de jaren zestig, toen schaalvergroting het credo was in stedenbouw en architectuur. Hoewel in het begin van de jaren zeventig in toenemende mate kritiek werd geuit op dergelijke 'genezigingsfabrieken', gold het gebouw als een staaltje van ultramodern technisch vernuft.
Sinds de oplevering van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven in 1974 is het ziekenhuis voortdurend onderhevig aan uitbreidingen en renovaties. Hiermee is ook de behoefte aan parkeervoorzieningen toegenomen. 

Separaat voor het personeel is een parkeervoorziening gerealiseerd in vier bouwlagen met plaats voor 700 auto's. Met name vanwege het bereiken van een optimale natuurlijke ventilatie, maar ook om de sociale veiligheid, het zicht van binnen naar buiten te waarborgen, is veel aandacht besteed aan de opbouw van de gevel. 

De gevel bestaat uit een plastisch patroon van stalen gemoffelde driehoeken met verschillende perforatiediameters. Door de geperforeerde beplating wordt de garage van binnenuit als open garage ervaren welke het gevoel van veiligheid verhoogt.

architectuurHeleen van Heel