catharina ziekenhuis

 

opdrachtgever: Catharina Ziekenhuis Eindhoven
locatie: Eindhoven
realisatie: 2006
foto's: Arthur Bagen (interieur)
www.catharina-ziekenhuis.nl

Uitgangspunt is het volledige primaire proces op 1 laag te huisvesten. Daarnaast is het optimaal laten functioneren van de medewerkers en het scheppen van een prettige omgeving voor de patiënten een principiële keuze. In het ontwerp van het behandelgedeelte is hieraan onder meer vorm gegeven door zoveel mogelijk daglicht binnen te laten treden. Door bijvoorbeeld bedieningsruimten van de bestralingsapparatuur aan de buitengevels te situeren. Door daglicht en kleurgebruik is een functionele, maar niet ‘koude’ omgeving ontstaan, waar naast medewerkers ook cliënten van profiteren.

Een OK-complex bouw je voor 25 jaar. Aanpassingen of reparaties moeten in die tijd tot een minimum worden beperkt om het bedrijfsproces niet te hinderen. In die zin is duurzaamheid een leidend uitgangspunt geweest bij het merendeel van de keuzes, zowel op bouwkundig als installatietechnisch gebied. Dit uit zich ondermeer in de toegepaste kolomstructuur, verhoogde vloerbelasting en voldoende verdiepingshoogte waardoor het mogelijk is de ruimte in de toekomst anders te gebruiken. Een railsysteem voor het ophangen van monitoren en andere apparatuur, waardoor eenvoudig van apparatuur kan worden gewisseld zonder bouwkundige aanpassingen. 

Deze OK-afdelingen zijn de eerste waar op het gebied van steriliteit van de nieuwe normen van het College Bouw is uitgegaan. Ook de materialisering van het complex; een 10 mm. dikke volkern beplating in combinatie met een opgegoten naad is op deze schaal in Nederland niet eerder toegepast.