de volharding

 

opdrachtgever: Van Straten Bouw en Vastgoed, Eindhoven
locatie: Best
realisatie: ontwerp 2006
www.vanstratengroep.nl

Deze 8 centrumwoningen zijn samen met Van Straten Bouw en Vastgoed in competitie ontwikkeld voor de gemeente Best. 
Een van de uitgangspunt hierbij is de afstemming qua maat, schaal en architectonische uitstraling op de stedenbouwkundige korrelgrote ten zuiden van de Molenstraat. De uitstraling van het ‘dorpse’ karakter te samen met de molen, het café en de woningen eromheen bepalen in hoge mate dit beeld. 
Om een herkenbaar ensemble te realiseren, waarbij de drie elementen; de molen, het café en de centrumwoningen, een vanzelfsprekend geheel vormen is met materiaalgebruik en compositie van de nieuwe gevels aansluiting gezocht.
Het woongebouw heeft twee voorgevels: één om een nieuwe straatwand te creëren aan de Molenstraat en een andere om een pleinwand te creëren aan het centraal gelegen nieuwe gemeenschappelijke pleintje voor de molen. De parkeerplaatsen zijn uit het zicht onttrokken, en bevinden zich op het binnengebied aan de achterzijde van de woningen.

Heleen van Heel