uitbreiding lidwinakerk

 

opdrachtgever: kerkbestuur Lidwinakerk
locatie: Best
programma: ontmoetingsruimte, vergaderzalen, crèche
realisatie 1e fase: Leo de Bever, architect, 1966
realisatie 2e fase: Stefan de Bever, architect, 2015 fotografie: Ton Boertien, Eindhoven

De modernistische kerk, met een karakteristieke ronde vorm met vrijstaande klokkentoren is in 1966 ontworpen door architect Leo de Bever. De kerk, waar sinds enige jaren de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) is gehuisvest, is recentelijk door zijn zoon Stefan de Bever uitgebreid.

De oorspronkelijke opzet van de Lidwinakerk wijkt af van de voor kerkgebouwen in de jaren 60 gebruikelijke basilicatypologie. Er is gekozen voor een organische plattegrond, bestaande uit twee gekromde wanden die de kerkruimte omsluiten. Waar deze wanden elkaar overlappen, bevinden zich de toegangen tot de kerkruimte. Het altaar vormt het visuele middelpunt van het interieur, waarnaar de vloer geleidelijk afloopt. Bezoekers nemen in een kring plaats rondom het altaar. Het exterieur van het kerkgebouw kenmerkt zich door een sobere doch sculpturale baksteenarchitectuur. Rondom het kerkgebouw bevinden zich lage muren, die de kerk verankeren in het landschap. Het geheel is gecomplementeerd met een vrijstaande campanile en pastorale woning.

De nieuwe uitbreiding, bestaande uit een ontmoetingsruimte met vergaderzalen, biedt volop ruimte voor kerkelijke en niet-kerkelijke activiteiten

In de aanbouw van twee verdiepingen is ook een crèche en een soos toegevoegd. Bij het ontwerp van de uitbreiding is de modernistische stijl van de bestaande kerk overgenomen.

Maar is er gekozen voor een afwijkende baksteen. Ook het ritme van de nieuwe gevel heeft een materiaal toevoeging ten opzichte van de bestaande bouw. Het afwijkende ritme samen met de houten panelen versterken het beeld van de bakstenen sculpturale vorm.