de klokkenberg

 

opdrachtgever: De Vitalis Zorg Groep, Eindhoven
locatie: Breda
realisatie: 2008-2012
terrein: 40ha
architect sanatorium, 1955: C.H. de Bever (1897-1965)
landschapsarchitect: Lodewijk Baljon, Amsterdam
fotografie: Bernard van Gils (historisch)
www.vitalis-zorggroep.nl

‘De Klokkenberg’ te Breda is een uniek complex op een unieke locatie. Met name door de solitaire positionering in het landschap, gelegen tussen Het Mastbos en het riviertje de Mark. Het is indertijd gebouwd als sanatorium, wat de oriëntatie, met overwegend patiëntenkamers op het zuiden, heeft bepaald. 
Het oorspronkelijke sanatorium, gebouwd in 1953 door architecten C.H. de Bever en C.M. van Moorsel, heeft een opvallende plattegrond. Een oude, historische route loopt dwars door het terrein en scheidt het parallel gelegen gebied langs de Galderseweg van het centrale gedeelte van het complex ‘De Klokkenberg’. Hier zal door De Vitalis Zorg Groep een nieuwe woonomgeving worden gerealiseerd met o.a. +/-400 wooneenheden.

In het nieuwe stedenbouwkundig, landschappelijke ontwerp wordt de hovenstructuur voortgezet, waarbij gevoel voor verhouding en aandacht voor de bestaande monumenten is betracht. Met grote zorgvuldigheid zijn de afstanden tussen de oude en nieuwe massa’s bepaald. Enerzijds is sprake van een versterkte intimiteit en introvert karakter van de hoven, anderzijds van het weidse uitzicht over het landschap. Hierdoor ontstaat een interessant spanningsveld tussen intimiteit versus openheid, gesloten versus open, beschut versus vrij, dat duidelijk voelbaar is wanneer het gebied wordt doorkruist.

stedenbouwMark Vrolings