ggz

 

opdrachtgever: Catharina-ziekenhuis Eindhoven en Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE)
realisatie: 2008
locatie: Michelangelolaan 2, Eindhoven
fotografie: Arthur Bagen, Eindhoven
publicatie; bouwen aan de gezondheidszorg 2008
publicatie; stedenbouw 654, oktober 2007

In de nieuwbouw van het Regionaal GGZ Centrum te Eindhoven (RGC) zijn de functiegroep Psychiatrie van het Catharina ziekenhuis en de Geestelijke Gezondheidszorg van de GGzE onder gebracht. Twee functies in een gebouw. In het gebouw zijn de ontvangst- behandel-, en logiesruimten gelegen. Deze hebben een multifunctioneel karakter. 

In de laagbouw zijn ca. 50 cliëntenkamers ondergebracht waarbij toetreding van daglicht centraal staat. Deze kamers zijn gesitueerd aan een rondgaande corridor met eigen huiskamers die uitkomen op besloten buitenruimten, de patio’s. Het contact met buiten is hierdoor gewaarborgd. Tussen de nieuwbouw en de bestaande gebouwen zijn verbindingsgangen gelegen. Deze infrastructuur draagt zorg voor het beddentransport op de begane grond en de facilitaire dienst in het souterrain. 

Het resultaat is een efficiënt compact gebouw waarin zowel woonkwaliteit voor de gesloten afdelingen als een meer multifunctionele omgeving gerealiseerd is.

architectuurHeleen van Heel