bartenbrug

 

opdrachtgever: gemeente 's-Hertogenbosch
locatie: 's-Hertogenbosch
realisatie: 2006 (competitie inzending)
www.denbosch.nl

Een plek op de grens

Hoewel de opgave van de ontwerpprijsvraag daartoe uitnodigt, in het spanningsveld tussen de grens van de oude stad met haar middeleeuwse structuur en haar uitbreiding in de twintigste eeuw buiten de historische militaire grens, wilden wij geenszins historiserend te werk gaan,. Om de identiteit van de oude stad te versterken bestaat er het verlangen om deze grens weer zichtbaar te maken. 

In de eerste plaats is een brug ontworpen die een grens opheft, een functionele en een makkelijk begaanbare brug, die met name voor de buurtbewoners niet alleen een aangename verbinding maakt tussen de oude en nieuwe stad maar ook kan dienen als verblijfsgebied. Waarin met name het voetgangersverkeer wordt benadrukt. In het plan is een voetgangersgebied gedefinieerd als verbindend element op het grensvlak ter plaatse van de brug. Daarin hebben we bestaande ‘lege’ plekken opgenomen namelijk: de ruimte rondom de watertoren, de ruimte bij de appartemententoren aan de Aawal en voorruimte van de moderne kerk aan de Graafseweg. Aan de uiteinden van de brug hebben we verbredingen gemaakt voor het voetgangersgebied die ‘hangplekken’ vormen met uitzichten op het water, de brug, de kruispunten en de visvlonder bij de eerder genoemde appartemententoren. De inrichting van deze plekken is vrij leeg gehouden, op straatmeubilair na, om ruimte te scheppen voor eventuele publieke activiteiten.